ua ru
Угода користувача

Угода користувача

(правила використання сайту http://oktv.ua/)

Викладена нижче Угода є офіційною пропозицією (офертою) від ОКТВ (надалі –Портал) будь-якій юридичній або фізичній особі (Користувачу, Гостю) використовувати можливості сайту www.oktv.ua для отримання інформації щодо передання в добову оренду житла, а також бронювання обраного житла. Дана угода є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України, що означає, що умови для отримання Послуг Порталу є однаковими для всіх користувачів і не можуть бути змінені. У разі прийняття умов даної угоди шляхом проходження процедури реєстрації на сайті (акцепт оферти) фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає Користувачем (акцепт оферти рівносильний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

1.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

1.1. Володілець Власник– фізична особа, яка володіє Об’єктом оренди на праві приватної власності або на інших законних підставах та має право укладати щодо нього договори оренди з третіми особами.  

1.2. Об’єкт оренди (Об’єкт) – ізольоване помешкання, призначене та придатне для постійного у ньому проживання фізичних осіб (житло), що належить Володільцю на праві приватної власності, або яким Володілець законно володіє на інших підставах. 

1.3. Аккаунт (обліковий запис) – електронний кабінет Користувача на Порталі, за допомогою якого він може користуватися послугами, керувати своїми замовленнями на бронювання.

1.4. Реєстрація – прийняття Користувачем оферти на укладення цієї Угоди користувача за допомогою проходження процедури, під час якої Користувач шляхом заповнення відповідних форм Порталу надає необхідну інформацію для використання сервісів Порталу. Користувач вважається таким, що прийняв умови, викладені в даній Угоді з моменту завершення процедури реєстрації.

1.5. Портал – веб-сайт www.oktv.ua.

1.6. Договір оренди – договір, що укладається між Користувачем і  Володільцем за ? після бронювання  Об’єкту оренди за допомогою сервісів Порталу

1.7. Під Послугами в даній Угоді розуміють наступні сервіси:

- надання доступу до аккаунта для управління замовленнями;

- надання можливості запитувати інформацію щодо доступності Об’єкту оренди для бронювання;

- сервіс он-лайн бронювання Об’єкту оренди;

- отримання попередньої оплати як гарантії заселення.

 

 1. ПРЕДМЕТ УГОДИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

            2.1. За умовами даної Угоди, Портал забезпечує Користувачу доступ до системи он-лайн бронювання житла, надає інші Послуги, передбачені п.1.7. даної Угоди, а Користувач зобов’язується прийняти та оплатити такі Послуги на умовах, вказаних в даній Угоді.

            2.2. Портал залишає за собою право в будь-який момент вносити зміни в дану Угоду, відображаючи внесені зміни на веб-сторінці http://oktv.ua/user/orders.  Продовження використання послуг Порталу, після внесення змін до Угоди, означає згоду Користувача з внесеними змінами. У разі незгоди з внесеними змінами, Користувач зобов'язаний припинити використовувати послуги Виконавця.

2.3. Портал не несе відповідальності за якість Об’єктів оренди та/або за дотримання Володільцями своїх зобов’язань перед Користувачем, а лише надає комунікаційну платформу для розміщення оголошень.

2.4. Об’єкти оренди, що розміщені на Порталі, доступні для бронювання за адресою http://www.oktv.ua та на будь-яких інших платформах, а також через додатки для мобільних пристроїв.

2.5. Портал не несе жодних зобов’язань з прийому та заселення Користувачів (Гостей), наданню їм ключів, укладення договорів оренди, прибирання квартири та перевірки Об’єкта оренди на предмет відповідності такого Об’єкту описанню, зазначеному на Порталі. Відповідальність Порталу обмежується наданням майданчику для розміщення інформації про Об’єкти оренди, а також наданням сервісу з он-лайн бронювання.

2.6. Сторони домовились, що до умов даної Угоди користувача застосовуються положення законодавства про комерційне посередництво, якщо інше не встановлено Угодою.  

 

 1. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ТА ОПЛАТИ

 

3.1. Користувач несе повну відповідальність за збереження конфіденційності свого облікового запису (у тому числі, пароля) і за всю діяльність, яка відбувається з його обліковим записом.

3.2. Користувач має право користуватися Порталом тільки за допомогою свого логіна і пароля, які він зобов'язується зберігати в таємниці від третіх осіб. У разі обґрунтованих побоювань Користувача, що логін або пароль його облікового запису можуть бути використані третіми особами, він зобов'язується негайно змінити ці дані. Користувач несе всю відповідальність за несанкціоноване використання його облікового запису.

3.3. Користувач самостійно реєструється на Порталі, заповнюючи форму бронювання, після чого отримує доступ до он-лайн бронювання Об’єктів оренди.

3.4. Користувач має можливість забронювати Об’єкт оренди одним з наступних засобів:

- шляхом надання запиту про доступність об’єкта для оренди на певні дати (у випадку, коли Володілець не веде календар зайнятості). Після отримання такого запиту Володілець в найближчій термін приймає запит, що свідчить про доступність Об’єкту для оренди або відхиляє його, якщо Об’єкт оренди зайнятий.

- шляхом бронювання Об’єкту оренди без попереднього запиту про його доступність на вибрані дати (у випадку, коли Володілець веде календар зайнятості).

3.5. Для замовлення Послуг Порталу, Користувач обирає потрібні йому параметри Об’єкту оренди та обирає доступні для бронювання Об’єкти з переліку, запропонованого Порталом.

3.6. Під час бронювання Користувач надає Порталу наступну інформацію:

- персональні дані Користувача або Гостя, який буде проживати в заброньованому Об’єкті (якщо Користувач бронює такий Об’єкт для третьої особи), що дозволяють ідентифікувати Користувача, а також грошові кошти, які від нього надходять;

- кількість Гостей, для яких бронюється Об’єкт;

- бажані дати заїзду/виїзду;

-  дані для зворотного зв’язку з Користувачем (телефон, електронна пошта і т. ін.).

3.7. Після обрання Об’єкту оренди, Користувач має можливість підтвердити бронювання шляхом внесення попередньої оплати за оренду Об’єкту у розмірі 15% від розміру орендної плати, використовуючи запропоновані Порталом способи оплати. Зазначена сума враховується при проведенні остаточних розрахунків з Володільцем Об’єкта оренди. 

3.8. Портал надає Користувачу сервіс тимчасового бронювання, що діє протягом 1 (однієї) години з моменту підтвердження власником запиту на оплату. Тимчасове бронювання надається з метою завершення Користувачем процедури бронювання у спосіб, передбачений п.3.7. цієї Угоди.  

3.9. У разі отримання попередньої оплати, Об’єкт вважається заброньованим на відповідні дати. У разі невнесення попередньої оплати протягом 1 (однієї) години, тимчасове бронювання знімається та Об’єкт вважається доступним для бронювання  на вказані дати. У випадку внесення попередньої оплати після спливу  однієї години Об’єкт вважається заброньованим на відповідні дати, якщо такі дати вільні. Якщо Об’єкт вже заброньовано на необхідні дати, сума попередньої оплати повертається Користувачеві за винятком комісій банку.

3.10. Правовідносини між сторонами даної Угоди припиняються на етапі закінчення бронювання Об’єкту. Інші послуги, передбачені договорами оренди, укладеними з Володільцями надаються безпосередньо Володільцями або уповноваженими ними особами.

3.11. Користувач має право відмінити бронювання на наступних умовах:

- у разі відміни бронювання у строк більше ніж 10 (десять) днів до запланованої дати заїзду – сума сплаченої попередньої оплати повертається Користувачу за вирахуванням комісії банку;

- у разі відміни бронювання у строк менше ніж 10 (десять) днів до запланованої дати заїзду – сплачена попередня оплата не повертається, а перераховується Володільцю заброньованого Об’єкту в якості компенсації.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  • Користувач зобов'язується при реєстрації надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, запропонованих у формі реєстрації і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.
  • Користувач зобов'язується сумлінно виконувати свої зобов'язання перед Володільцями Об’єктів оренди, а також нести перед ними повну відповідальність за втрату чи пошкодження їхнього майна.
  • У разі якщо дані Користувача, зазначені ним при реєстрації, не відповідають дійсності, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Портал має право відмовити Користувачеві в доступі до використання послуг Порталу без попереднього повідомлення Користувача.
  • Портал може заборонити Користувачу доступ в його аккаунт, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди. Портал залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити аккаунт Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення на свій розсуд, і не відповідаючи при цьому за свої дії перед Користувачем і третіми особами.
  • Портал має право видалити аккаунт Користувача в разі надходження скарги від інших користувачів на порушення правил, встановлених цією Угодою, а також на порушення умов договору, укладеного безпосередньо між Користувачем та Володільцем за допомогою Порталу.
  • Портал зобов’язується після внесення попередньої оплати Користувачем за послуги Порталу, направити Користувачу на електронну адресу, вказану при бронювання деталі бронювання та контактну інформацію Володільця заброньованого Об’єкту.  
  • Портал зобов'язується докладати зусиль для виконання своїх зобов'язань по безперебійній роботі Сайту oktv.ua і його сервісів.

 

 

 1. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

5.1. Користувач розуміє і погоджується з тим, що він використовує Портал і його сервіси на свій страх і ризик "як є", оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Порталі Об’єктів оренди, а Портал не несе ніякої відповідальності за зміст розміщених оголошень, за будь-які збитки і втрати, що стали результатом використання розміщених на Порталі оголошень.

5.2. Претензії, пов'язані з якістю заброньованих Об’єктів, пред'являються безпосередньо Володільцям. Перед бронюванням Об’єкту Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з оголошенням, задати Володільцю запитання які його цікавлять за допомогою спеціальної форми, щоб уникнути бронювання Об’єкту, що йому не підходить.

5.3. Якщо у Користувача виникають претензії до Володільця Об’єкту оренди в результаті використання останнім послуг Порталу, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Порталу, а також звільняє Портал від усіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню шкоди, збитків і витрат, що виникли в результаті або у зв'язку з такими вимогами.

5.4. Портал не може контролювати достовірність інформації, що розміщується Володільцями в оголошеннях. Портал не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні в результаті вчинення правочину або неналежної поведінки будь-якої зі сторін Договору оренди.

5.5. Портал не гарантує відповідності якості Об’єкту оренди очікуванням Користувача.

5.6. Портал не несе відповідальності за точність і достовірність інформації щодо Об’єкту оренди, наданої його Володільцем.

5.7. Портал не несе відповідальність за  невиконання чи  неналежне виконання своїх зобов'язань за цією Угодою у зв’язку з дією непереборної сили (форс-мажор), наслідків яких неможливо уникнути або подолати, таких як: стихійні лиха, військові дії, антитерористичні операції, масові заворушення, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух, незаконні дії третіх осіб, збої або перерви в роботі Інтернет провайдерів, збої або перерви в роботі програмних, апаратних, програмно-апаратних засобів та пристроїв Виконавця, інші перешкоди.

5.8. Портал не несе відповідальності за неполадки в роботі сайту, викликані технічними перебоями в роботі обладнання та/або програмного забезпечення.

 1. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. З метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р, Користувач, реєструючись на Порталі дає свою згоду на обробку його персональних даних. Згода на обробку персональних даних надається в момент підтвердження реєстрації на Порталі шляхом проставлення галочки під текстом: «_________________________».

6.2. Портал обробляє персональні дані шляхом здійснення дій (операцій) з персональними даними, які включають: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Метою використання персональних даних та наступної їх обробки є отримання Користувачем послуг, які надаються Порталом.

6.3. Портал зобов'язується обробляти персональні дані Користувача в суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.

6.4. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснене шляхом направлення Користувачем відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу e-mail support@oktv.ua та отримавши підтвердження отримання даного листа від Порталу. При цьому Користувач згоден з тим, що таке відкликання може спричинити такі наслідки:

- Відмова з боку Порталу в наданні послуг, внаслідок неможливості їх виконання без зазначених даних;

- Видалення облікового запису Користувача з Порталу з видаленням всіх замовлень та бронювань, в разі неможливості надання послуг без наявності у Порталу таких даних.

6.5. Користувач також дає згоду на інші дії, що може здійснювати Портал з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронної та іншої формі, включаючи, але не обмежуючись наступними персональними даними: ім'я Користувача, регіон проживання, адресу електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація та за бажанням користувача, ip-адреси, інші комунікаційні дані Користувача, повідомлення, листи, заяви, передані Користувачем Володільцю і навпаки.

6.6. Відповідно до вимог чинного законодавства України Портал може розкривати частину даних Користувача третім особам в цілях, пов'язаних з їх законними правами і повноваженнями, у тому числі державним органам та установам, при дотриманні встановленого порядку надання таких даних.

Найкращі екскурсії у одному додатку!
Підписуйтеся, якщо бажаєте побачити більше!